Ugodnosti članov

S članstvom v ZDSS pridobite za plačilo letne članarine naslednje ugodnosti:

- 8 rednih mesečnih strokovnih srečanj
- 50% popusta na udeležbo na Dnevih davčnih svetovalcev Slovenije (link da dnevi) in na Kongresu davčnih svetovalcev Slovenije (link na kongres)
- Dostop do spletnih strani superdavki.com – paket DELUX po znižani ceni
- Letna naročnina na publikacije založbe Verlag Dashöfer po znižani ceni
- Ureditev zavarovanja odgovornosti za izvajanje dejavnosti davčnega svetovanja po znižani ceni po skupni polici
- Dostop do internega foruma ZDSS, kjer se izmenjujejo strokovna mnenja in izkušnje članov
- Vpis davčnih svetovalcev z licenco ZDSS v register OPRPS
- Popustih na enodnevne strokovne delavnice v organizaciji ZDSS.


V letu 2020 bo Zbornica davčnih svetovalcev uvedla interni organ zbornice, ki bo omogočil pomoč članom ZDSS v postopkih obdavčenja z vidika varovanja PRAVIC strank v davčnih postopkih.
Navodila o možnosti in postopkih uveljavljanja pravice člana iz prejšnjega stavka, bodo članom sporočena po sprejetju PRAVILNIKA ZDSS, ki bo urejal način uveljavljanja navedene možnosti in morebitno plačevanje za navedeno storitev. Namen ZDSS je zagotoviti članom kvalitetno pomoč pri pri njihovem izvajanju dejavnosti - davčnega svetovanja.