Strokovna srečanja


Vsi dogodki ZDSS 2021 so objavljeni na novi spletni strani www.zdss.si -

Interna mesečna izobraževanja

Strokovna srečanja v letu 2020DATUM

Naslov

Predavatelji

Čas

Lokacija

Prijave

Cena:

11.11.2020

PKP 5 – Pregled določb v 5 proti korona paketu (Ur. List št. 152/2020

Simona Štravs, davčna svetovalka z licenco ZDSS  in častna članica ZDSS

14h-16h

Oddaljeno predavanje z MS TEAMS

PRIJAVNICA I-podio

 

Ali

 

info@davki.com

*za člane ZDSS je izobraževanje vključeno v ceno članarine

* za ostale zainteresirane, je cena 50 EUR + 22% DDV – (pred)račun izstavi ZDSS, Tržaška 207, 1000 Ljubljana - Vič

 

18.11.2020

Priprave na zaključek leta 2020

Ida Kavčič, davčna svetovalka z licenco ZDSS   in Biserka Šubelj, davčna svetovalka z licenco ZDSS 

14h-16h

Oddaljeno predavanje z MS TEAMS

 

 

PRIJAVNIC II-podio

 

Ali

 

info@davki.com

*za člane ZDSS je izobraževanje vključeno v ceno članarine

* za ostale zainteresirane, je cena 50 EUR + 22% DDV – (pred)račun izstavi ZDSS, Tržaška 207, 1000 Ljubljana - Vič

 

25.11.2020

DDV  v letu 2021 ter aktualnosti

mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka z licenco ZDSS  in

mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka z licenco ZDSS 

14h - 16h

Oddaljeno predavanje MS TEAMS

PRIJAVNICA III-podio

 

ali

 

info@davki.com

*za člane ZDSS je izobraževanje vključeno v ceno članarine

* za ostale zainteresirane, je cena 50 EUR + 22% DDV – (pred)račun izstavi ZDSS, Tržaška 207, 1000 Ljubljana - Vič

 

9.12.2020

Monitoring za zaščito pravic davkoplačevalcev v okviru projekta IBFD - stanje pravic plačnikov davkov pri nas

odvetnik Aleksander Pevec

 

14h - 16h

Oddaljeno predavanje MS TEAMS

PRIJVAVNICA IV. - podio

 

ali

 

info@davki.com

*za člane ZDSS je izobraževanje vključeno v ceno članarine

* za ostale zainteresirane, je cena 50 EUR + 22% DDV – (pred)račun izstavi ZDSS, Tržaška 207, 1000 Ljubljana - Vič

 Že izvedena izobraževanja v letu 2020:

Tema  INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA ZDSS

izvedba

lokacija

 

SPREMEMBE NA PODROČJU DDV V LETU 2020 – predavateljica mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka z licenco ZDSS

15.1.2020

OZS VIČ

 

Okrogla miza VARUH davkoplačevalskih pravic - moderator Suzana Tokič; člani okrogle mize: odvetnica

Tamara Kek, predsednik ZDSS mag. Franc Derganc,

predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, dr. Miha Šepec iz

Pravne fakulete MB, davčni svetovalec Domen Romih in

predstavnica Evropske Komisije mag. Jasna Voje

5.2.2020

GZS

IZJAVA ZA JAVNOST:

http://www.davki.org/si/568/290/Izjava_za_javnost_Okrogla_miza_Pravice_placnikov.aspx

KORONA DILEME  PKP1, moderator Biserka Šubelj, davčna svetovalka z licenco ZDSS

17.4.2020

MS teams

POBUDA ZDSS: DA

http://www.davki.org/568/Novice.aspx

KORONA DILEME PKP3 – Simona Štravs davčna svetovalka z licenco ZDSS in Dejan Petkovičdavčnia svetovalec z licenco ZDSS

10.6.2020

OZS VIČ

POBUDS ZDSS: DA

http://www.davki.org/568/Novice.aspx

LASTNI DELEŽI – Biserka Šubeljdavčna svetovalka z licenco ZDSS in odvetnica Barbara Žemva

9.9.2020

OZS VIČ

Stališče ZDSS: DA

http://www.davki.org/si/568/297/STALIscE_ZDSS_nakup_lastnih_delezev_do31_12_2019.aspx

PRITOŽBENI POSTOPEK" v luči zakona in prakse  - mag. Franc Derganc, davčni svetovalec z licenco ZDSS

14.10.2020

MS TEAMS

Stališče ZDSS:  DA

http://www.davki.org/si/568/298/Stalisce_ZDSS_v_postopkih_davcne_inspekcije_pri_nas.aspx


                 

Strokovna srečanja v letu 2019


Strokovna srečanja v letu 2018

Januar - sreda, 10.1.2018 - Davčne novosti, ki posegajo na poslovanje v letu 2018 - Simona Štravs in Simona NovakStrokovna srečanja v letu 2017

Januar - sreda, 11.1.2017 - Spremembe SRS in vpliv na davčni obračun - Ida Kavčič

Februar - sreda, 15.2.2017 - Problematika ureditve s prispevki za socialno varnost - Biserka Šubelj

Marec - sreda, 8.3.2017 - Dohodki iz drugega pravnega razmerja in izvajnje uredbe 883/2004 - Irena Štrumbelj Trontelj in Zinka Prunk


Junij - sreda, 14.6.2017 - Aktualno s področja preprečavanja denarja v praksi - Branka Glojnarič in Aljoša Pohar


Oktober - sreda, 11.10.2017 - Prehod na nove MSRP - splošno - Silva Koritnik Rakela


Strokovna srečanja v letu 2016

Januar - sreda, 13.1.2016 -  Aktualne spremembe davčne zakonodaje v letu 2016 - Simona Štravs in Simona Novak

Februar - sreda, 10.2.2016 - Praktični primeri knjiženja poslovnih dogodkov po novih SRS 2016 - Silva Koritnik Rakela

April - sreda, 13.4.2016 - Pregled splošnih pogojev zavarovanja odgovornosti ZDSS - predstavniki Zav. Tilia in Zav. Triglav

April - sreda, 22.4.2016 - Izredno strokovno srečanje - pripombe na predlog MF glede prestrukturiranja davčnih bremen

Junij - sreda, 8.6.2016 - Predstavitev bele knjige o pokojninah - Marijan Papež

September - sreda, 14.9.2016 - DDV novosti in aktualno pri kraju opravljanja storitev - Maja Dolinar Dubokovič

Oktober - sreda, 12.10.2016 - Ustavnopravni vidiki in izvajanje 68.a člena ZDavP-2 v praksi - Tamara Kek

December - sreda, 14.12.2016 - Novosti na davčnem področju po 1.1.2017 - Simona Štravs in Simona NovakStrokovna srečanja v letu 2015

Januar - sreda, 14.1.2015 -  Aktualne spremembe davčne zakonodaje v letu 2015 - Simona Štravs in Biserka Šubelj


Marec - meseca marca tradicionalno zaradi zasedenosti članov ZDSS s pripravo zaključnih računov ne organiziramo rednega mesečnega strokovnega srečanja


Junij - sreda, 10.6.2015 - Kaj nas čaka jeseni na davčnem področju - Simona Štravs

September - sreda, 9.9.2015 - Davčne blagajne - vsebinski in tehnični vidikl - Sebastijan Prepadnik in Marjan Ambrožič, FURS

Oktober - sreda, 14.10.2015 - Spremembe zaposlovanja tujcev po novi zakonodaji v teoriji in praksi - Gregor Malec in mag. Suzana Tokič


Strokovna srečanja v letu 2014

Januar - sreda, 8.1.2014 ob 14. uri - Davek na nepremičnine v praksi, Simona Štravs in Aleš Budja

Februar - sreda, 12.2.2014 ob 14. uri - Vrednotenje sredstev in podjetij ter vpliv na davčno osnovo - Irena Viher in Dejan Petkovič

Marec - zaradi zasedenosti članov ZDSS v času bilanc meseca marca ne organiziramo strokovnega srečanja. Namesto tega organiziramo meseca aprila 2 strokovni srečanji.

April - sreda, 9.4.2014 ob 14. uri - Prokura iz pravnega in davčnega vidika - Simona Štravs in Biserka Šubelj

Maj - sreda, 14.5.2014 ob 14. uri - Obdavčitev čezmejnega opravljanja dela - mag. Suzana Tokič in Dušan Jeraj

Junij - sreda, 11.6.2014 ob 14. uri - Predstavitev ZFU - Martina Verbančič, Ministrstvo za finance

September - sreda, 10.9.2014 ob 14. uri - Novosti iz Zakona o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno - Biserka Šubelj

Oktober - sreda, 8.10.2014 ob 14. uri - Napoteni delavci - praktični primeri - Dušan Jeraj
Strokovna srečanja v letu 2013

September - sreda, 11.9.2013 ob 14. uri - Osnove prava, ki bi jih moral poznati vsak nepravnik, Aleš Budja

Oktober - sreda, 9.10.2013 ob 14. uri - 68. člen ZDavP-2 danes in jutri - Suzana Tokič in Franc DergancUrnik tematskih srečanj v letu 2012:

Februar sreda 29.02.2012 "Aktualne teme DDPO za leto 2011", Mitja Černe

Marec torek 13.03.2012 "Zaposlovanje invalidov" univ.dipl.prav. Simona Štravs

April  torek 17.04.2012  Upravičenost odhodkov za davčne namene in pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka DDV  mag. Suzana Tokič


Urnik tematskih srečanj v letu 2011:

Marec torek 15.3.2011 Solidarna odgovornost po ZDDV-1
mag. Marjan Hribar
April
pon
4.4.2011
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
Simona Štravs
Dunja Verbajs

Junij
tor
21.6..2011
Izvedbena uredba DDV + 38.a člen ZGD-1
Maja Dolinar Dubokovič
Simona Štravs
Aleš Budja
September tor 27.9.2011 Obdavčitev in prijava v zavarovanje poslovodnih oseb- lastnikov Biserka Šubelj
Simona ŠtravsUrnik izvedenih tematskih srečanj v letu 2010:

Februar torek 23.2.2010 Cvetke in DDV težave po 1.1.2010
mag. Tanja Urbanija
Marec torek 23.3.2010 Obdavčitev po 5. odst. 68. čl. ZDavP-2
mag. Marjan Hribar
April torek 20.4.2010 Davčni postopek v praksi
mag. Suzana Tokič
Maj četrtek 20.5.2010 Strokovno srečanje ni bilo izvedeno - Dnevi ZDSS
Junij torek 22.6.2010 Aktualnosti na področju obdavčitve
Več predavateljev
September torek 21.9.2010 Preprečevanje pranja denarja
Irena Kamenščak
Oktober torek 19.10.2010 ni bilo izvedeno
November torek 03.11.2010 Novosti v izvršilnem postopku
Dida Volk
December prestavljeno na
19.1.2011 Zavarovanje + obračun storitev
Zav. posrednik in generalni sekretar